รับคณะชุดตรวจ มาตรการป้องกัน Covid-19

เมื่อวันที่ 14 ม.ค.64 พ.ท.ธีร์รัฐ เกียรติอภิวสุ รอง ผบ.ช.11 พัน.602 เป็นผู้แทนในการรับคณะชุดตรวจ มาตรการป้องกัน Covid-19 โดยมี รอง เสธ พล.ช เป็น หัวหน้าชุดตรวจ ณ ช.11 พัน.602 ผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ หน่วย ช.11 พัน.602

Please follow and like us: