พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการในสังกัด ทบ.

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.64 พ.อ.ไกรฤทธิ์ เซียมเอคู ผบ.ช.11 พัน.602 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการในสังกัด ทบ. ที่สอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ และวิทยาลัยพยาบาลของรัฐระดับปริญญาตรี ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นบุตรของกำลังพลในส่วน ของหน่วยฯ รวม 3 ราย ณ บก.ช.11 พัน.602

Please follow and like us: