ประดับยศนายทหารชั้นประทวน

เมื่อวันที่ 6 ม.ค.64 พ.อ.ไกรฤทธิ์ เซียมเอคู ผบ.ช.11 พัน.602 เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวน ซึ่งเป็นกำลังพลของหน่วย ที่เลื่อนยศสูงขึ้น พร้อมกล่าวให้โอวาทแสดงความยินดี และแนวทางการใช้ชีวิตในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

Please follow and like us: