ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

พ.อ. ไกรฤทธิ์  เซียมเอคู

ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 602 กรมทหารช่างที่ 11
602nd  Engineer Battalion Commander
“คิดดี พูดดี ทำดี สิ่งดีๆ มาสู่เรา

พ.ท. ธีร์รัฐ   เกียรติอภิวสุ

รองผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 602 กรมทหารช่างที่ 11
602nd  Engineer Battalion Executive Officer
จุดมุ่งหมายปลายทางไม่สำคัญ เท่ากับว่าระหว่างทาง คุณได้เก็บเกี่ยวอะไรมาบ้าง

–  ว่าง –

นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก ช.11 พัน.602
OPERATIONS & TRAINING STAFF OFFICER
“……………………………………….”

พ.ท. กานศักดิ์   บูรณปรีชา

นายทหารวิศกรโยธา ช.11 พัน.602
Civil engineer
“อู้ครั้งที่ร้อย ดีกว่าท้อถอยตั้งแต่เริ่มต้น

พ.ต. ทวี   สุนทร

ผบ.ร้อย.บก. ช.11 พัน.602
Headquarters Company Commander
“ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน”

พ.ต. สัมผัส  คงสกุล

ผบ.ร้อย.ช.คม.และ ซบร. ช.11 พัน.602
Engineer Equipment and Field Maintenance Company Commander
“อดทน มุ่งมั่น ทำงานด้วยใจ”

ร.อ. กอบพงษ์  ใบไพศาล

ผบ.ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ 1 ช.11 พัน.602
Engineer Company Commander
“ยิ่งให้ ยิ่งได้ our loss our gain”

พ.ต. เจษฎาบดินทร์  พิณทอง

ผบ.ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ 2 ช.11 พัน.602
 Engineer Company Commander
ถ้าเชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้  คุณก็ไปได้ครึ่งทางแล้ว

ร.อ. เมธาวัฒน์   ธรรมกิจ

ผบ.ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ 3 ช.11 พัน.602
Engineer Company Commander
“ทำอะไร ทำด้วยใจ แล้วเต็มที่ไปกับมัน”