ติดต่อเรา

กองพันทหารช่างที่ 602 ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร 032-391036

602 Engineer Battalion, Fort Purachatra, Koh Plub-pla, Muang, Ratchaburi, Thailand, 70000 , Tel. 032-391036

Email : 602engr.bn@gmail.com