ตรวจเยี่ยมกำลังพล ในการปฏิบัติหน้าที่จุดบริการประชาชน ห้วงวันหยุดในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2564

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.63 พ.อ.ไกรฤทธิ์ เซียมเอคู ผบ.ช.11 พัน.602 ตรวจเยี่ยมกำลังพล ในการปฏิบัติหน้าที่จุดบริการประชาชน ห้วงวันหยุดในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2564 โดยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ บริเวณหน้าค่ายบุรฉัตร

Please follow and like us: