กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพร และส.ค.ส. ปีใหม่ 2564

“กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพร และส.ค.ส. ปีใหม่ 2564“ #สวัสดีปีฉลูวัว
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพรปีใหม่แด่ชาวไทยทุกท่าน “สวัสดีปีฉลูวัว พ.ศ. ๒๕๖๔” ดังนี้ “ปีที่แล้วโรคร้ายหมายชีวิต มีคนติดทั่วโลกอยู่มากมาย คนยังอยู่จนยากลำบากกาย ที่ทุกข์คลายเพราะความรักสามัคคี ปีฉลูวัวใจดีเข้ามาหา มีนมมาให้ดื่มเป็นสุขี สุขภาพของเด็กเติบโตดี ผู้ใหญ่ที่ดื่มนมก็แข็งแรง สวัสดีปีฉลูวัว พ.ศ.๒๕๖๔”
Please follow and like us: