"เราคือมืออาชีพ" we are professional กองพันทหารช่างที่ 602
กิจกรรมของกองพันข่าวประชาสัมพันธ์
งานกลุ่มแม่บ้านกองพันทหารช่างที่ 602
  • กล่องใส่ไม้จิ้มฟัน

    กล่องไม้จิ้มฟันเป็นการใช้เวลาว่างของกลุ่มแม่บ้านโดยการนำเศษผ้าที่เหลือใช้มาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และเพิ่มความสวยงามให้กับสินค้าด้วย สนใจติดต่อกลุ่มแม่บ้านกองพันทหารช่างที 602 หรือติดต่อได้ที่ 089-004-xxxx

  • ปุ๋ยอินทรีย์ตราค้างคาวดำ

    ปุุ๋ยอินทรีย์ของกลุ่มทหารช่างเป็นปุ๋ยที่ผลิตขึ้นเองจากกรรมวิธีของการทางธรรมชาติช่วยให้พืชสมบูรณ์ แข็งแรง เพิ่มคุณภาพและผลผลิต

  • เผือกทอดกรอบ

    เป็นการที่นำเผือกที่ผ่านกรรมวิธีที่สะอาด เป็นการนำเผือกมาถนอนอาหารและแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้น่ารับประทาน ได้มีการจำหน่ายในราคาไม่แพง เพื่อให้พี่น้องได้นำไปรับประทานและเป็นของฝากทางบ้านได้อีกด้วย สนใจติดต่อ 082-004-xxxx